Na Kulaťáku neplýtváme!

04.10.2022

Již delší dobu jsme na Kulaťáku přemýšleli, jak naložit s potravinami, které prodejci nestačí na trzích prodat a zároveň pro ně nemají další využití. Takové potraviny poté končí v lepším případě v kompostu, v tom horším, vyhozené v kontejneru.

Oslovili jsme tedy Potravinovou banku Praha - Dáváme jídlu druhou šanci a domluvili jsme se, že zkusíme tyto přebytky od prodejců shromáždit a poté je předat bance. 

První pokus nám vyšel velmi dobře a minulou sobotu se povedlo shromáždit několik přepravek, které si poté banka vyzvedla. 

Rádi bychom v této aktivitě dále pokračovali i na následujících trzích a brzy vám také ukážeme jak potravinová banka funguje a kde darované potraviny končí. 

Velké poděkování patří všem zapojeným prodejcům - především farma Jamboz, Zelenina Havrda, Jatky Bojmany a Pekařství Medkovi! Děkujeme!

Webové stránky Farmářské trhy, z.s. Trhy na Kulaťáku - Trhy na Andělu - Festival ambasád