Oficiální návštěva Festivalu Ambasád v Haagu se zástupci radnice P6

Návštěva místa konání festivalu, prohlídka stavby, technického zajištění produkce, rozložení a harmonogramu Festivalu ambasád v parku Lange Voorhout, kde se nachází také lavička Václava Havla

- návštěva akce Tour po ambasádách pořádané v rámci Festivalu ambasád v Haagu

- setkání s velvyslancem v rezidenci - hledání možností spolupráce s nizozemskou ambasádou v Praze včetně možnosti propojení a spolupráce s organizátory Festivalu ambasád v Haagu

- účast na Festivalu ambasád v Haagu, zmapovaní kompletní organizace festivalu z pohledu účastníka, ale také organizátora podobné akce v České republice

- vytyčení hlavních rozdílů v organizaci včetně role organizátora a identifikace průniku přípravy obou akcí jak v Nizozemsku, tak v České republice

Webové stránky Farmářské trhy, z.s. Trhy na Kulaťáku - Trhy na Andělu - Festival ambasád