CHLÉB: rady a správná péče od dodavatelů mouky (MPM Pekařství)

10.10.2023

Hospodaření s chlebem v minulosti:

Chléb se hlídal jako vzácné zboží, nikdy se jim neplýtvalo. Když se začínal bochník, naznačili se nožem na spodní kůrce tři křížky. Z úcty ke chlebu i z úcty k práci. Nikdy se bochník nepokládal spodni kůrkou nahoru, protože by se vše v domè obrátilo naruby.

Chléb se musí krájet rovně, neboť "kdo se nesrovná s chlebem, ten se nesrovná ani s lidmi"

Jak správně uchovávat čerstvý chléb:

Chléb, pokud je správně vyroben a dostatečně propečen je v podstatě trvanlivá potravina. Avšak během jeho uchováni dochází ve střídě k řade fyzikálních a chemických změn, které souhrnně nazýváme stárnuti chleba. Jedná se zejména o tzv. " retrogradaci škrobu", při které škrob postupně přechází z gelovité struktury zpět do struktury krystalické, ve které se původně nacházel v mouce. Celý proces je doprovázen postupnou ztrátou elastičnosti střídy a nárůstem drobivosti. Při tomto procesu se z chleba uvolňuje vodaa chléb vysychá. Nejrychleji tento nežádoucí proces probíhá při teplotě 0-10°C , proto chléb nikdy neskladujeme v ledničce. S rostoucí teplotou se proces prakticky zastavuje, zároveň s tím se však výrazně zvyšuje nebezpečí plesnivění výrobku. V praxi je doporučováno skladovat chléb při teplotě 20-25°C, zabalený do čisté utěrky a následně vložený do vhodné nádoby (tzv. chlebovky).

- Pro uchování chleba a zachování čerstvosti zabalte chléb do čisté utěrky, nebo plátna. Tento způsob umožní chlebu dýchat.

- Teplý nebo vlažný chléb nechte vždy vychladnout před uložením na čistém, vzdušném a větraném místě

- Nádobu na chléb je nutné pravidelně čistit, popr. dezinfikovat octovým roztokem.

- Chléb vhodně chraňte před negativním působením světla (snižuje obsah vitamínů) a vzduchu (vypařuje se).

- Plátky chleba krájejte bezprostředně před spotřebou, zbylé chraňte před vysycháním zakryté utěrkou. Správný nůž na chléb má být zoubkovaný, s dostatečně tenkým ostřím, protože se krájí řezáním, nikoli tlačením na chleba.

- Nikdy neuchovávejte chléb v ledničce.

Chléb se musí krájet rovně, neboť "kdo se nesrovná s chlebem, ten se nesrovná ani s lidmi"

Webové stránky Farmářské trhy, z.s. Trhy na Kulaťáku - Trhy na Andělu - Festival ambasád